87 بازدید ::: ۶:۲۹ ::: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

کتاب روانشناسي مرضي كودك و نوجوان

روانشناسي مرضي كودك و نوجوان

اثری از : دكتر محمد خداياري فرد
دانشيار دانشگاه تهران

 

مقدمه ای از کتاب «روانشناسي مرضي كودك و نوجوان»:

حقيقتي محض كه در مورد همة مردم صادق است، اين است كه همة ما روزگاري كودك بوده ايم؛ هر يك از ما ناآگاهانه سفري را از بدو تولد آغاز كرده، از نوجواني و سپس جواني گذر كرده و به سنين بزرگسالي رسيده ايم و برخي از آن هم فراتر رفته ايم. اگرچه به دلايلي چند، مي توانيم از مرور وقايع گذشته و يادآوري اتفاقات كودكي چيزهايي بياموزيم و حقايقي را كشف كنيم، ليكن درك كامل دور ههاي نخست زندگي و اختلالات روا نشناختي مربوط به آن فقط نمي تواند از فراخواني رويدادهاي كودكي در ذهن ما حاصل شود. اگرچه درمان بعضي از اختلالات كودكي امري بس دشوار است، اما مي توان آنها را به گونه اي كنترل كرد كه تأثي رهاي منفي آن در زندگي كودك كاهش يابد. علاوه بر اين، بسياري از اختلالات رواني ناشي از رفتارها و عواطفي اند كه تمام ما زماني در طول زندگاني خود تجربه يا احساس كرده ايم. چيزهايي كه در بعضي شرايط به دليل افراطي بودن و تداخل در انطباق صحيح كودك، اختلال ناميده م يشود، ممكن است در شرايط ديگر، فعاليتي عادي و تلاشي لازم در رشد محسوب شوند.
هدف اين كتاب، اين نيست كه خواننده را به فردي متخصص و حرف هاي تبديل كند، بلكه مسائل مربوط به اختلالات دورة كودكي و عوامل زمينه ساز آن را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. ازاين رو، نخست به توصيف هر يك از اختلالات عمدة دورة كودكي پرداخته مي شود، سپس بحث مفصلي در مورد ملاكهاي تشخيص اختلالات ارائه مي شود.

 

برای دانلود متن کامل کتاب کایک کنید:

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

متن کامل کتاب.PDF

نظرات

پاسخی بگذارید